HMS Cailiff

Cailiff ble kjøpt inn til Kristiansund og bygget om til tråler Borgenes

Borgenes Repro

 

Damptråler Borgenes i Kristiansund. Fra boken #Fra første til siste hal"

 

Borgenes DS Under Fart

 

Over: Foto via Arne Wahl., Båtsfjord

Under, som verneprosjekt i Krisytiansund, foto Dag bakka jr

 

Borgenes

 

HMS CAILIFF

9.1942

Collingwood Shipyards Ltd, Collingwood Ont -102

 

HMS CAILIFF   T.276

1946

Kjøpt av AS Heinsa (Gunnar Wirum), Kristiansund

 

od BORGENES

10.1947

Levert ombygd tråler ved Storviks MV, Kristiansund N

 

481g   164.0oa/153.3/27.6/12.4 ft

 

T3 124 nhk 850 ihk, The Collingwood Shipyard Ltd

1.1967

Kåre Nordhus, Hammerfest

1972

Ut av fiske rundt 1972

3.1974

sank på grunt vann i opplag v Hammerfest. Hevet, kondemnert 11.1975.

 

Senere solgt til Fagernes ved Narvik, hvor skipet sank igjen i 1988.

 

Hevet, i dårlig stand.

12.1989

Olaf T Engvig, Trondheim, slept til Trondheim for bevaring.

 

Opplagt Nyhavna.

199..

Til opphogging i Stoksund, men reddet i siste liten av gruppe i Kristiansund.

 

Bevaringsarbeidet stagnert,

5.2008

Til opphugging i Stoksund, men reddet i siste øyeblikk.

 

Ført til Kristiansund og overtatt av Stiftelsen Borgenes. Forsøkt restaurert, men oppgitt i mars 2012.

 

Slept fra Kristiansund 12.okt 2010 for opphugging i Stokksund.