Pehrson & Wessel, Drammen

Firma Pehrson & Wessel ble grunnlagt i 1867 av Robert Pehrson og H Gulliksen under navnet Pehrson & Gullichsen som meglerfirma og var bl a disponent for flere seilskip. Etter at Gulliksen var trådt ut av firmaet gikk ledelsen over til Ole Bergh Pehrson (født 1859) som i 1892 tok opp O P Wessel (1847-1923) som kompanjong.

En tid drev firmaet også dampskip, men var fra 1902 utelukkende skipsmegler og befraktningsfirma. Rederivirksomheten ble tatt opp igjen i 1916 med overtagelse av Nøsted Rederi AS og kjøp av flere skip, men ble igjen avviklet rundt 1922. Neste generasjon, Johan H Wessel (1887-1959) kom inn i firmaet i 1917. Han drev også i eget navn J H Wessels Kulforretning AS.

Med ds Kronprins Olav kom rederivirksomhgeten i gang igjen i 1924, først med Pehrson & Wessels DS AS og fra 1930 i Skibs-AS Drafn. Dette ble begynnelsen til et rederi som ble drevet uavbrutt frem til 1973, fra rundt 1960 ledet av Peter Wessel og Peter Norløff. Pehrson & Wessel er fortsatt aktivt som meglerfirma.

ds FERRO

2153

 

10.99 Wood Skinner

3.18 ex Falkanger, Brynhild, Hirundo

23 Tyskland

ds FOLLO

1536

 

3.81 Schlesinger Davis

3.18 ex Asmund, Tramp, Skarp, Jeanne A

23 Tyskland

ds ALF

1108

 

8.71 W Pile & Co

16 ex Alf, Pickwick

11.21 forlis

ds NØSTED I

1157

 

1,73 J Duthie & Co

12.16 ex Nøsted I, Vestmanrød, Lagom, Opah

23 Hellas

ms NØSTED III

344

 

10.16 Gebr Bodewes

12.16 ex Nøsted III

3.20 UK

ms NØSTED IV

347

 

10.16 Gebr Bodewes

12.16 ex Nøsted IV

5.20 Frankrike

ds HAUK

810

 

3.06 S E Bacini

8.19 ex Hauk, Brisling, Mio, Helvetia, Natale

20 W Gilbert, Bgn

ds WILLY

440

 

92 Göteborgs

18 ex Willy, Wally

1.20 forlist

ds KRONPRINS OLAV

1137

1800

5.08 Akers

24 ex Kronprins Olav

38 G S Pedersen, Hgs

ds JANNA

2247

3700

3.19 Albina

1.36 ex Sveigen, Glendola

7.40 krigsforlist

ds HILDUR I

1605

2390

12.19 Laxevaag

37 ex Grenland, Erich Lindøe

9.55 Th Lea, Hgs

ds WILLIAM BLUMER

3604

6200

8.20 J  Blumer

7.39 ex William Blumer.

45 senket, hevet/rep 4.48 WILLIAM

1.55 Liberia

 

ss JANNA

7225

10926

8.43 Permanente  Metals Corp

7.47 ex Horace Wells

12.58 Polen

ms WILLIAM

4695

8300

6.30 Nakskov

3.55 ex Fernwood

4.59 S Birkeland, Bgn

ss MARIKEN

2103

3400

12.46 Nyland

3.56 ex Magnus Stove, Escape, Mildrid, Normildrid, Mildrid

4.63 Hellas

ms JOHAN WESSEL

4469

5950

6.62 Ekenbergs

od 8.63 BOOKER VALIANCE

6.73 Libanon