Sjøfartsbyen Drammen

Drammenselva skapte tidlig stor trelasteksport fra Drammen, og i 1715 fikk ladestedene Bragernes og Strømsø hver for seg kjøpstadsrettigheter. Dette gjorde byen til landets viktigste utskipningshavn for trelast i en periode.

Bebyggelsen strakte seg på Bragernes fra Brakerøya og helt opp til Landfalløya, og på Strømsø fra Tangen opp mot Grønland. I 1811 ble ladestedene slått sammen til byen Drammen. Flere av de ledende trelasteksportørene flyttet i siste del av 1800-tallet over til Fredrikstad som også overtok byens posisjon i trelasthandelen.

 

Drammen fikk en betydelig flåte av trelastskuter og stod i 1880 som landets fjerde største sjøfartsby etter Arendal, Stavanger og Oslo. Rederivirksomheten falt sterkt tilbake på 1920-tallet, med unntak av byens store rederi, Bruusgaard, Kiøsterud & Co, som først forsvant fra byen på 1970-tallet.

Drammen