AS Gyldenløve. Drammen

AS Gyldenløve ble stiftet i mai 1906 for å overta rutefarten mellom Drammen og Oslo med mellomsteder, og den første Gyldenløve ble bygget lokalt på Drammens Jernstøberi.

Ekspeditør i Drammen var Axel Voll, senere Johansen & Egelien og i Oslo G G Amundsen. Overrettssakfører C O Lund var styreformann fra starten og fungerte en tid som disponent, før Johansen & Egelien AS. Rutefarten ble innstilt midt på 1960-tallet

 

ds GYLDENLØVE 1

121

 

3.07 Drammens Jstb

 

11.50 forlist

ds GYLDENLØVE II

126

 

1.10 Moss V

 

8.57 S Svendsen, Stv

ds GYLDENLØVE III

185

200

1855 Bergsund

2.12 ex Alf, Lidköping

15 DS Løven. Sfj

ms GYLDENLØVE I

155

143

7.52 Pusnes

 

2.66 Trafik, Frst