Friis & Lund, Drammen

Finn Friis (1866-1938), opprinnelig fra Porsgrunn som drev kullforretning i Drammen etablerte seg som reder i 1902 ved kjøp av komposittdamperen Triton. I 1908 startet han sammen med overrettssakfører Carl Otto Lund (1863-1939) DS AS Fredrik som anskaffet et moderne dampskip ved samme navn, nå under navnet Friis & Lund.

Flåten ble utvidet, spesielt etter krigsutbruddet i 1914 ved flere selskaper som DS AS Finn Lund, AS Ambra, AS Reidar og AS Eker.  Friis & Lund Rederi AS ble stiftet høsten 1917 med Benny, Bommestad, Kari og Visna.

Etter konjunktursammenbruddet i 1920/21 fortsatte driften noen år. Flere skip ble solgt i 1924/25 og rederiet fortsatte med to skip, Botne og Sagatind inntil sistnevnte havarerte i 1931 og ble solgt.

 

ds TRITON

567

 

7.73 J Bang+

02 ex Triton

11 Christensen, Hgs

ds FREDRIK

963

 

7.01 Wood Skinner

08 ex Marsden

1.16 forsvunnet

ds FINN LUND

1243

 

8.04 Wood Skinner

11 ex Gosforth

1.15 UK

ds FORNJOT

1834

3050

12.14 FMV

 

7.15 J B Stang, Oslo

ds AMBRA

2913

 

12.83 M Pearse

8.15 ex Ambra, Germania

23 Tyskland

ds HEIDRUN

972

1370

11.71 Palmer’s Co

8.15 ex Heidrun, Vildosala

12.15 forsvunnet

ds REIDAR

3574

6280

12.03 W Doxford

10.15 ex Reidar

3.18 krigsforlis

ds EKER

855

 

7.90 B&W

11.15 ex Kis, Rusland

25 E Sandvig, Hgs

ds MODUM

2937

 

11.92 Irvine & Co

4.16 ex Hillerød, Sotiros, Lobelia

12.16 krigsforlis

ds THORA

1066

 

10.07 A Vuijk

6.17 ex Thora

21 Hellas

ds VISNA

1845

3050

12.14 Nyland

8.17 ex Visna, Froland

5.25 Th Holta, Psg

ds BOMMESTAD

1115

1840

9.15 TMV

8.17 ex Remus

5.25 Th Holta, Psg

ds BENNY

491

 

05 PMV

3.18 ex Benny, Ernst

25 H Bjelland, Oslo

ds KARI

561

750

2.16 Göteborg

4.18 ex Kari

1.25 Thorvik & Gjerpen, Oslo

ds SAGATIND

1698

2350

1.11 Craig

4.18 ex Sagatind, General Hubbard

10.31 oph Stavanger

ds SIGDAL

997

1350

2.20 Pusnæs

 

10.24 A Mohn, Oslo

ms SKOGER

578

900

9.21 Svelvik*

 

2.24 S Svensson, Bvk

ms SANDE

578

900

4.22 Svelvik*

 

24 N Larsen, Bvk

ds BOTNE

990

1575

1.22 Hølen

 

10.28 E B Aaby, Oslo