AS Tronstad Brug Ltd, Drammen

Tremassefabrikken Tronstad Brug Ltd var en del av skogselskapet AS Børresen, stiftet i 1909. Under Anders Børresen (1914-1993) som disponent ble det også satset på skipsfart, som gode avskrivningsobjekter.

Det første egne skipet ble anskaffet i 1956, et moderne småtrampskip med navnet Tronstad. De to siste, Bamse og Binna, ble eiet sammen med Fred Olsen & Co og drevet av dette rederiet.

 

ms TRONSTAD

1995

3000

9.56 P Lindenau

 

1.62 Finland

ms TRONSTAD

2911

4330

10.63 P Lindenau

 

8.67 Sør-Afrika

ms BAMSE

1599

2460

5.72 Storvik

 

6.78 Nederland

ms BINNA

1599

2460

9.72 Storvik

 

2.78 Nederland