Chr Lehland Egelien, Drammen

Christen Lehland Egelien (1867-1945) var født i Grimstad, ble skipsfører og gikk i 1909 inn i Joseph Johansens dampskipsekspedisjon (opprettet 1899), som Johansen & Egelien.

Han overtok forretningen i eget navn i 1916. Ved siden av disponering av seilskip var firmaet også ekspeditør og disponent for AS Gyldenløve.

s SPICA

975

1300

76 H F Ulrichs

1.16 ex Spica

7.22 A Langfeldt, Krs

s DAGMAR

864

 

9.84 Johann Lange

1.17 ex Dagmar, Solide

4.17 S O Stray, Krs

s CORIOLANUS

1053

 

5.76 A McMillan

5.19 ex Coriolanus

22 Danmark

s PRINCE GEORGE

1946

2800

3.84 T Royden & Sons

4.19 ex Prince George, Sierra Cadena

8.20 Danmark

s DOVA LISBOA

1491

 

1.85 Osbourne Graham

23 ex Dova Lisboa, Cambrian Chieftain

24 oph England

s DOVA RIO

1543

 

6.75 A Stephen & Sons

23 ex Dova Rio, Hermanos, Vasco da Gama, Panmure

23 UK, opphugget