Haakon Kierulf AS, Drammen

Haakon Kierulf (1902-1959) gikk til sjøs, tok eksamen ved Sjøkrisskolen og seilte som styrmann før han gikk i land som skipsmegler. I kompaniskap med Dagfin Henriksen startet de DS AS Henriksen & Kierulf og overtok ds Botne i 1934 og senere fikk levert tre skip av Porsgrunnstypen. Partnerne ble i 1938 enige om å skille lag, og Kierulf overtok da ds Betta i sitt eget selskap.

Dette ble solgt sammen med skipet i desember 1939 til Hilmar Reksten i Bergen og ført videre som Rederi-AS Vespasian. Haakon Kierulf satser deretter på produksjon av redningsvester og kom under krigen inn i foredling av tang og tare til alginat. Ut av dette ble Protan stiftet i 1942, og Kierulf regnes som opphavsmannen til norsk alginatindustri.

 

ds BETTA

1570

2425

9.35 Porsgrunds MV

10.39 ex Betta

12.39 H Reksten, Bgn