Rederier i Drammen

Her finner du rederier og skip hjemmehørende i Drammen

A F Borch & Sønner Ltd AS, Drammen

A F Borch & Sønner var startet i 1869 og drev trelasteksport og meglerforretning, ledet av Hans Jacob Borch (født 1855) og hans sønn Anton Christian Borch (født 1882). Det første skipet ser ut til å være ds Brager levert til DS AS Brager i juni 1913.

Les mer…

Martin Henrik Bruusgaard, Drammen

Skipsreder Martin Henrik Bruusgaard (1845-1914) som var medeier i Bruusgaard, Kiøsterud & Co, startet i 1894 også eget rederi med kjøp av seilskipet Magdalena. Det ble de neste årene kjøpt flere jernseilere i egne selskaper, dels ført av hans egne sønner, og disse ble i 1912 samlet i AS Bruusgaard.

Les mer…

Alex Bruusgaard, Drammen

Alexander Bruusgaard (1878-1959) var også sønn av Martin Henrik Bruusgaard i Bruusgaard, Kiøsterud & Co. Han ble skipsfører og seilte ute til 1914, da han sammen med broren Einar (1877-1858) startet AS Neptun og drev dette til 1918.

Les mer…

Karl Bruusgaard, Drammen

Skipsfører Karl Bruusgaard (1872-1959) var sønn av Martin Henrik Bruusgaard i Bruusgaard.Kiøsterud & Co. Han gikk på land i 1903 og slo seg til på Strøm ved Drammen som seilskipsreder. Flyttet i 1918 inn til Drammen, hvor han også var meddisponent i AS Bruusgaard med broren Sigurd.

Les mer…

Sigurd Bruusgaard, Drammen

Sigurd Bruusgaard (1885-1966) var nest yngste sønn av Martin Henrik Bruusgaard og valgte shippingutdanning, blant annet praksis hos H Clarkson i London. I 1909 kom han tilbake til Drammen og opprettet eget rederi med jernseilskip.

Les mer…

Bruusgaard, Kiøsterud & Co, Drammen

Bruusgaard, Kiøsterud & Co ble startet som disponentselskap i 1888 av skipsfører Martin Henrik Bruusgaard (1845-1914), Nicolai Andreas Bull Kiøsterud (1856-1938) og Fredrik J Kiøsterud (som trådte ut i 1898). Det overtok fra starten treseilere fra familiene og gikk til kontrahering av flere stålseilskip i Storbritannia.

Les mer…

Friis & Lund, Drammen

Finn Friis (1866-1938), opprinnelig fra Porsgrunn som drev kullforretning i Drammen etablerte seg som reder i 1902 ved kjøp av komposittdamperen Triton. I 1908 startet han sammen med overrettssakfører Carl Otto Lund (1863-1939) DS AS Fredrik som anskaffet et moderne dampskip ved samme navn, nå under navnet Friis & Lund.

Les mer…

Chr Lehland Egelien, Drammen

Christen Lehland Egelien (1867-1945) var født i Grimstad, ble skipsfører og gikk i 1909 inn i Joseph Johansens dampskipsekspedisjon (opprettet 1899), som Johansen & Egelien.

Les mer…

AS Gyldenløve. Drammen

AS Gyldenløve ble stiftet i mai 1906 for å overta rutefarten mellom Drammen og Oslo med mellomsteder, og den første Gyldenløve ble bygget lokalt på Drammens Jernstøberi.

Les mer…

H Kiær & Co AS, Drammen

Bedriften utviklet seg fra den krambod og trelasthandel som skipsfører Anders Hans Kiær begynte i Drammen rundt 1800. I 1838 overtok hans enke, sønner og svoger firmaet under navnet Hans Kiær & Co, og det ekspanderte sterkt trelasteksport og rederi med egne verft i Drammen.

Les mer…

Per Hagen, Drammen

Per Ingar Hagen (født 1937) skal ha begynt som virksomhet som bruktbilforhandler i Drammen og kjøpte sitt første fartøy i 1964, motorlekter Troy. Deretter gikk rederiet inn for småtankskip, dels under Panama-flagg. Bulk Product Carriers SA, Panama, som rederi for Aksnes og Aksbay fra 1972 og Akstank fra 1977.

Les mer…

Haakon Kierulf AS, Drammen

Haakon Kierulf (1902-1959) gikk til sjøs, tok eksamen ved Sjøkrisskolen og seilte som styrmann før han gikk i land som skipsmegler. I kompaniskap med Dagfin Henriksen startet de DS AS Henriksen & Kierulf og overtok ds Botne i 1934 og senere fikk levert tre skip av Porsgrunnstypen. Partnerne ble i 1938 enige om å skille lag, og Kierulf overtok da ds Betta i sitt eget selskap.

Les mer…

Tandberg & Møinichen, Drammen

Firma Tandberg & Møinichen ble etablert rundt 1948 av ingeniør Tor Tandberg (død 1954) og Knut E Møinichen (1910-1995) som disponentselskap og trolig også skipsmegling og agentur. Rederi AS Orion ble stiftet i september 1948 og forestod ombyggingen av Tandik (1).

Les mer…

Pehrson & Wessel, Drammen

Firma Pehrson & Wessel ble grunnlagt i 1867 av Robert Pehrson og H Gulliksen under navnet Pehrson & Gullichsen som meglerfirma og var bl a disponent for flere seilskip. Etter at Gulliksen var trådt ut av firmaet gikk ledelsen over til Ole Bergh Pehrson (født 1859) som i 1892 tok opp O P Wessel (1847-1923) som kompanjong.

Les mer…

AS Elling Skamarkens Rederi, Drammen

AS Elling Skamarkens Rederi ble stiftet i desember 1954 med Elling Skamarken (1910-1989) som disponent og styreformann. Formålet var rederivirksomhet, herunder frakt av produkter for AS Ekers Papirfabrikk og AS Sunland Papirfabrikk.

Les mer…

AS Tronstad Brug Ltd, Drammen

Tremassefabrikken Tronstad Brug Ltd var en del av skogselskapet AS Børresen, stiftet i 1909. Under Anders Børresen (1914-1993) som disponent ble det også satset på skipsfart, som gode avskrivningsobjekter.

Les mer…