Karl Bruusgaard, Drammen

Skipsfører Karl Bruusgaard (1872-1959) var sønn av Martin Henrik Bruusgaard i Bruusgaard.Kiøsterud & Co. Han gikk på land i 1903 og slo seg til på Strøm ved Drammen som seilskipsreder. Flyttet i 1918 inn til Drammen, hvor han også var meddisponent i AS Bruusgaard med broren Sigurd.

Seilskipsinteressene ble samlet i AS Mabella. Etter salget av seilskipene la rederiet om til dampskip. Sønnen Kjell Bruusgaard (1901-1971) startet i 1929 eget rederi i Oslo, men ble i 1946 også medeier i K Bruusgaard som da fikk kontorer både i Drammen og Oslo.  Karl Bruusgaards datter Gunvor (1904-1965) ble gift med Ole Eyvind Sanne (1897-1934) i oslorederiet B A Sanne & Co og hadde kontrahert tankskipet Minister Wedel i Rederi AS Norsk Transatlantic. I 1932 måtte Karl Bruusgaard tre støttende til økonomisk og overtok disponeringen i 1934 da Sanne døde.

Rederiet satset etter krigen på småtrampskip i amerikansk fart.  Ved Karl Bruusgaards død i 1959 ble disponentfirmaet og AS Mabella overført til Oslo under. Den selvstendige rederivirksomheten ble avviklet i 1963.

 

s MACCA

995

1600

3.65 R Steele

5.03 ex Macca, Dacca, Tantallon Castle

7.11 oph Nederland

s MABELLA

1667

 

12.82 Barclay Curle

3.05 ex Mabella, Anaurus

3.17 krigsforlis

s MADURA

1096

1455

4.69 Barclay Curle

8.03 ex Madura, Loch Awe

15 AS Bruusgaard

s MAFALDA

1424

2170

5.78 Scott & Co

03 ex Persian

9.16 J M Abrahamsen, Psg

s MAJORKA

1685

 

11.82 R Duncan & Co

07 ex Clan Mackenzie

8.17 krigsforlis

s MARANDA

1518

 

12.67 T Royden & Sons

03 ex Maranda, Lord Canning

11.14 Australia

s MARGARITA

1662

2500

12.83 Russell & Co

10.09 ex Port Crawford, Turkistan

24 oph Danmark

s MAROSA

1987

 

7.85 T Royden & Sons

4.11 ex Baccleuch

7.18 krigsforlis

s MARPENSIA

1698

2300

1.78 Barclay Curle

10.06 ex County of Kinross

3.21 avrigget Buenos Aires

s MATAURA

1239

1780

11.77 J & G Thompson

2.03 ex Mataura, Orthes

7.15 M Hannestad, Hdn

s WHINLATTER

1378

2155

7.87 W Pickersgill

12.15 ex Whinlatter, Mary Roberts

8.16 H Jeremiassen, Psg

ds MAROSA

1513

2350

9.25 Schichau

 

4.53 Panama

ds MABELLA

1514

2350

2.26 Schichau

 

3.42 krigsforlist

ss MARPESIA

1958

3225

5.30 S P Austin

7.30 ex Livingstone I

9.54 Finland

mt MINISTER WEDEL

6833

10645

7.30 Wm Doxford

32 ex Minister Wedel

1.43 krigsforlis

ss MATAURA

2046

3545

3.49 Smith's

 

7.62 Finland

ss MAFALDA

2047

3545

3.49 Smith's

 

2.62 Finland

ss MAJORKA

2340

3465

5.53 Wm Gray

 

8.63 Hellas

ss MAROSA

2146

3600

10.49 Rosenberg

2.55 ex Emu

6.57 A I Thommesen, Adl

ms MABELLA

3890

5875

1.60 Moss

 

12.63 Lundegaard, Frs

ms MAROSA

4836

7100

4.60 Drammen

 

2.60 Tyrkia