Oluf Skjelbred Knudsen, Kristiansand

Oluf Andreas Skjelbred Knudsen (1907-1978) var sønn av Kristian Knudsen og hadde omfattende praksis i shipping da han i 1932 kom i gang med DS Patria AS med ds Patria.

Ds Atna ble eiet av DS AS Hedrum som ble overtatt i 1935. Ved siden av rederivirksomheten interesserte rederen seg for lokalfart i Vest-Agder med Lyngdal som ble satt i godsrute Arendal-Flekkefjord og sjøbussene Maarten og Silius som ble satt i sommerrute Arendal-Mandal.

 

Oluf Skjelbred Knudsen var aktiv i politikk, næringsorganisasjoner og speiderbevegelsen, bl a som varamann på Stortinget i 1950-53. I 1953 ble han tatt opp som meddisponent i Skjelbreds Rederi AS. Disponeringen av ds Patria som siste skip ble i 1950 overført til Skjelbred.

 

ds PATRIA

1880

3100

4.17 American SB

6.32 ex Lyderhorn

11.36 Algier

ds ATNA

1846

3050

5.30 FMV

35 ex Atna

10.39 Nederland

ds TORNES

1339

2290

7.38 KMV

 

9.38 Spania

ds PATRIA

1341

2300

1.39 KMV

 

9.40 beslagl, senket 7.43

ds LYNGDAL

149

 

3.12 Eriksberg

5.46 ex Lyngdal, Stubbekjøbing

1.50 Høgsfjord, Stv

ds PATRIA

1736

2550

6.36 Rosenberg

9.46 ex Korsnes. Pregel, Korsnes

4.50 Skjelbreds

ms MAARTEN

71

 

5.47 Helle BB*

 

58 opphogd

ms SILIUS

72

 

7.47 Rolands BB*

 

6.52 V Milvang, Oslo

ms LYNGDAL

140

180

38 Meyer

48 ex Carl Junge     ob 8.50

51 J  Koch, Kop

ms DANIO

3496

6000

3.24 W Hamilton

3.48 ex Danio, Baron Dalmeny

50 Krohn-Brekke, Hgs