Erling Hansen, Kristiansand

Erling Hansen (1908-1986) kom fra maritim slekt på Åkerøya i Høvåg. Med shipping-praksis fra Kristiansand og London lyktes han i 1933 å få i stand Skibs-AS Linea som kjøpte ds Linea.

I mars 1940 ble Erling Hansens Rederi AS startet for kjøp av damptanker Ranella fra Arendal, og selv om skipet seilte ute under krigen og gikk tapt, så gav dette muligheter for å komme med i gjenreisningen med tankskip. Rederiet ble møysommelig bygget opp med tank, senere også kjøleskip og stortramp. I 1973, da Erling Hansen var 65, ble driften av skipene overlatt til hans søskenbarn Yngvar Hansen-Tangen i rederiet H E Hansen-Tangen.

 

ds LINEA

781

1100

19 Ijssel

6.33 ex Unverzagt, Jannakis

4.46 J Kjøde, Bgn

dt RANELLA

5590

7350

5.12 SHWR

3.40 ex Ranella

6.41 senket

dt RANELLA

7199

10050

42 Canadian

1.46 ex Point Pelee Park, Fort Chimo

9.54 Liberia

mt RANELLA

10055

15200

11.41 Nakskov

2.55 ex Busen Star, Empire Taganax, Hydra, Henning Mærsk

4.61 oph Italia

ms RANHALL

3187

2710

12.50 B&W

4.58 ex Jessie Stove

8.66 Hellas

ms RANBORG

5208

7950

12.43 Pennsylvania    4.60 ex Ferncape, Cape Palmas

3.70 oph Hong Kong

mt RANELLA

9864

15550

5.59 Eriksberg            4.61 ex Kollstein

4.64 Liberia

mt RANHAV

11273

16524

12.52 Deutsche Werft

3.62 ex Itala Fassio

9.72 Liberia

ms RANADA

3401

4200

9.45 Kockum

3.63 ex Pacific Express

10.72 Panama

ms RANELLA

10144

15400

3.57 B&W

12.64 ex Stove Waggon, Bellina

9.73 Hansen-Tangen, Krs

mt RANDAL

12617

19562

5.58 BMV

2.70 ex Staholm, Tinnes

3.73 Kypros