E Gerrard & H I Ramsland, Kristiansand

Skipsfører Einar Gerrard (1875-1965) hadde vært fører i S O Stray og fra 1917 inspektør og skipsmegler i Cardiff.

Senere ble han medinnehaver av grossistfirmaet J Gerrard  i forstoff og kolonialvarer og startet sammen med sin svoger, agent Hans Ivar Ramsland (født 1877) AS Skjoldheim i 1929. Han solgte høsten 1939 aksjene til Einar Rasmussen som fortsatte selskapet.

 

ds SKJOLDHEIM

2415

3975

8.19 Collingwood

11.29 ex Emperor of Halifax, Canadian Signaller

11.39 E Rasmussen, Krs