Martin Henrik Bruusgaard, Drammen

Skipsreder Martin Henrik Bruusgaard (1845-1914) som var medeier i Bruusgaard, Kiøsterud & Co, startet i 1894 også eget rederi med kjøp av seilskipet Magdalena. Det ble de neste årene kjøpt flere jernseilere i egne selskaper, dels ført av hans egne sønner, og disse ble i 1912 samlet i AS Bruusgaard.

Ved farens død overtok yngste sønn Johan Bruusgaard (1892-1916) som disponent, mens brødrene Karl Bruusgaard (1872-1959), Martin Henrik (1876-1955) , Alexander (1878-1959) og Sigurd Bruusgaard (1885-1966) var styremedlemmer. Da John omkom ved drukningsulykke i 1916 ble disponeringen av selskapet overtatt av Karl og Sigurd i fellesskap.

Selskapet la om til dampskip. De senere år var selskapet medeier i Sigurd Bruusgaards Alcyon og Ailsa. Storparten av aksjekapitalen ble i 1959 tilbakebetalt til aksjonærene og selskapet avviklet ti år senere.

 

s MADURA

1096

1455

4.69 Barclay Curle

3.96 ex Loch Awe

8.03 K Bruusgaard, Drm

s MATAURA

1239

1780

11.77 J & G Thompson

3.97 ex Orthes

2.03 K Bruusgaard, Drm

s MACCA

995

1600

3.65 R Steele

3.98 ex Dacca, Tantallon Castle

5.03 K Bruusgaard

s MARANDA

1518

 

12.67 T Royden & Sons

12.98 ex Lord Canning

03 K Bruusgaard, Drm

s MARGA

1547

2460

3.80 Barclay Curle

3.05 ex Argo

23 opphugget

s MARITA

1759

2650

11.83 R Duncan & Co

5.06 ex Helensburgh

4.17 krigsforlis

s MARYETTA

1456

2090

7.85 Johann Lange

8.06 ex Birma

1.15 forlist

s MALETTA

1703

2550

10.84 R Duncan & Co

4.07 ex Robertson

23 opphugget

s MANORA

1059

1290

10.83 Blohm u Voss

08 ex Pirat

12.10 kond sjøskade

s MASTORIA

1477

 

2.85 R Thompson

3.10 ex Astoria

10.10 forlist

s MAJANKA

1468

2250

12.84 Russell & Co

7.10 ex Falkland Hill

23 opphugging

s MAELLA

1784

2800

8.85 W Gray & Co

8.11 ex Latimer

10.23 opphugging

s MANICIA

1868

2900

10.83 Whitehaven SB

3.11 ex Bernicia

10.21 kond, oph Tyskland

s GLENDOON

1917

3202

11.94 A Rodger & Co

7.15 ex Glendoon

4.16 krigsforlis

s MADURA

1096

1455

4.69 Barclay Curle

9.15 ex Madura, Loch Awe

5.17 krigsforlis

s VANSE

1690

2500

8.84 Russell & Co

10.15 ex Vanse, Main

12.17 forlist

ds MARITA

1931

3100

6.19 Shanghai

 

5.54 kond, oph i Tyskland

ds MARGA

1583

2550

4.24 Nylands

 

2.51 forlist