AS Elling Skamarkens Rederi, Drammen

AS Elling Skamarkens Rederi ble stiftet i desember 1954 med Elling Skamarken (1910-1989) som disponent og styreformann. Formålet var rederivirksomhet, herunder frakt av produkter for AS Ekers Papirfabrikk og AS Sunland Papirfabrikk.

Selve rederivirksomheten ble ivaretatt av Tandberg & Møinichen. Rederiet var i virksomhet frem til 1961.

 

ds SUNWAY

686

1070

1.21 Bokerøen

12.54 ex Kong Alf

9.55 Karlander, Frst

ms SUNFARER

299

580

1.55 D W Kremer

 

9.60 Frankrike

ms SUNTRADER

498

824

9.56 Abeking&R

 

6.61 Tyskland