Nils P Høyer & Son AS, Skien

Firma Nils P Høyer & Son AS er fortsettelsen av virksomheten som Hans Thomas Houen hadde drevet fra 1837 og som i 1880 ble overtatt av Nils Peter Høyer (født 1849) fra Lar

vik. Virksomheten omfattet også rederi med treseilskip og fra 1894 jernseilere, alle eiet av enskipsselskaper, inntil det siste ble solgt i 1914. Neste generasjon Hans Høyer (1887-1968) og Christian Høyer (1873-1966) kom til å utvikle virksomheten mot skipsmegling og agentur, blant annet for Kockums Mek Verksted. Under tredje generasjon, Fredrik Høyer (født 1919), ble det i 1952 startet rederi med godseier Leopold Løvenskjold som hovedinteressent. Sameiet Fossum, senere Løvenskjold & Høyers Rederi, kom til å eie fem skip inntil 1976, da Løvenskjold innløste Høyers andel; den siste Fossum fra 1979 var eiet av et KS ved Jacob Løvenskjold og var under management av Høyer.

I tillegg ble ms Himing drevet og befraktet for regning av Tinfos Jernverk AS og Hera for Tinfos Papirfabrikk.

Siden 1969 har firmaet hatt fast kontor i Porsgrunn som i dag omfatter skipsmegling og spedisjon, mens Skiens-avdelingen står for investeringssiden. Firmaet er betydelig medeier i flåten som drives av Kopervik Shipping.

 

 

Seilskip:

s ANTARES

861

1217

9.75 Mounsey & Foster

12.94 ex Antares

3.10 Joh Fossum, Skien

s BASS ROCK

1080

1532

8.63 G R Clover

98 ex Bass Rock, Rutlandshire

10 Italia

s SYDENHAM

1090

1576

1.70 A Stephen

98 ex Sydenham

11 nedrigget Tyskland

s JUMNA

1048

 

8.67 W Pile

98 ex Jumna

2.99 forlist

s EOS

1076

1538

4.93 Fevigs

12.99 ex Eos

10 J Jørgensen, Skien

s NIOLA

714

969

4.68 W Doxford

00 ex Niola, Times

10 T Rasmussen, Stv

s MAGDA

1109

 

5.63 J Reid

3.00 ex Magda, Maria Mercedes, Merwanjee Tramjee

11.06 forlist

s MONTGOMERYSHIRE

1435

 

6.77 T Royden

5.03 ex Montgomeryshire

2.07 forlist

s SKIEN

1244

1947

5.88 J Reid

12.06 ex Banklands

3.13 forlist

s CARL

991

 

7.84 R Thompson

8.07 ex Carl

11.14 kond forlis


 

Motorskip:

ms FOSSUM

1552

2100

11.53 P Lindenau

9.61 Tyskland

ms HIMING

1996

3000

6.56 P Lindenau

5.64 India

ms FOSSHEIM

1998

3050

1.60 P Lindenau

8.66 J Amundsen, Hgs

ms HERA

2815

4000

6.62 Sarpsborg MV

1.70 Frankrike

ms FOSSUM

3704

5470

1.65 Euskalduna

1.65 forlist

ms FOSSUM

3879

5800

6.66 Framnæs

 

1.77 Panama

ms FOSSHEIM

4128

6348

5.69 P Lindenau

 

1.78 Bahamas

ms FOSSUM

7975

11500

4.79 P Lindenau

od 4.82-10.83 SUDAN CROWN

4.85 Kypros