Rederier i Skien

Her finner du oversikt over rederier i Skien, etter ca 1910

Jens Folkmann, Skien

Skipsfører Jens Petter Folkman (1875-1948) fra Skien var fører av dampskip i AS Borgestad da han i 1915 gikk i land og startet eget rederi, Jens Folkmanns Rederi AS 22 okt 1915.

Les mer…

Harald Hanssen, Skien

Firma Brødrene Hanssen ble stiftet i 1880 av brukseierne Mahias Hanssen (-1901) og J A Hanssen og drev agenturvirksomhet, assuranse, megling, befraktning og kommisjonsforretning.

Les mer…

H Haraldsen, Skien

Harald Haraldsen (1881-1933) i Skien var sønn av dampskipsfører Halvar Haraldsen (1854-1931) fra Olsbrygga i Holla. Etter forretningspraksis kom han i gang med rederi i 1912 med tredamper Tjalve.

Les mer…

O H & H H Holta, Skien

Hans Halvorsen Holta (1859-1941) fra Sauherad var yngre bror og partner med trelasthandler og industrigründer Ole Halvorsen Holta (1851-1928). De hadde vært partnere fra 1882, og Hans overtok ledelsen i firmaet Blakstad. Holta & Co i 1908. Det var spesielt Hans H Holta som engasjerte seg i rederiet.

Les mer…

Nils P Høyer & Son AS, Skien

Firma Nils P Høyer & Son AS er fortsettelsen av virksomheten som Hans Thomas Houen hadde drevet fra 1837 og som i 1880 ble overtatt av Nils Peter Høyer (født 1849) fra Lar

Les mer…

Ivar W Isaksen, Skien

Ivar W Isaksen (1896-1948) var ansatt på kontoret hos Nils P Høyer før han i 1924 begynte skipsmeglerforretning i Skie

Les mer…

M B Johansen, Skien

Morten Benjamin Johansen (1896-1956) overtok i mars 1948 som disponent for AS Nord og Østersjøfart fra Ivar W Isaksen og trolig også meglerforretningen.

Les mer…

Lars Jørgensen, Skien

Lars Jørgensen støter vi først på høsten 1917 i Tvedestrand da han i AS Bravo kjøpte jernbark Westfalen. Derfra flyttet han til Skien i 1918, hvor han startet Jørgensens Rederi AS med ms Teddy og Svenør og ds Forsvaret.

Les mer…

C B Nielsen, Skien

Carl Benjamin Nielsen (1871-1956) fra Bamble ses første gang engasjert i rederi med jernseiler Euphrates innkjøpt i 1905 i kompaniskap med M Grønvold, registrert i Skien.

Les mer…

Ejnar Stensrud, Porsgrunn

Grosserer Ejnar Tidemand Stensrud (1871-1954) var født i Melsomvik og bosatte seg i Skien hvor han i 1900 ses oppgitt som handelsfullmektig, dampskipsekspeditør og agent. Han etablerte eget firma 1.desember 1902 som ekspeditør for Arendals Dampskibsselskab og AS Transit; agenturer som trolig kom i stand gjennom hans svigerfar Anders Johnsen som bl a stod bak AS Transit.

Les mer…

AS Transit, Skien

Selskapet ble startet 18.juli 1902 med Anders Johnsen (1849-1933) fra Solum som disponent. Han hadde tidligere drevet postruten Brevik-Kristiansand fra 1895 til 1903 da interessene ble solgt til Arendals Dampskibsselskab.

Les mer…