Sjøfartsbyen Skien

Skien ble det økonomiske sentrum for Grenland og Telemark rundt år 1200, og fra tidlig på 1300-tallet kom hanseatiske, engelske og hollandske skip opp Skienselva.

 

I 1358 ble byen offisielt en kjøpstad der byens kjøpmenn fikk privilegier til å drive handel med utlandet. På 1500-tallet startet driften av Fossum jernverk, landets eldste, og ved strykene mellom Hjellevannet og elva ble det anlagt sagbruk som utnyttet fossefallet.

 

En viss landheving gjorde byen over tid mindre tilgjengelig for handelsskip, og mye av trelasteksporten gikk over til ladestedene Porsgrunn, Brevik og Langesund.

Åpningen av Skien-Norsjøkanalen i 1862, gassverk, fullføring av Vestfoldbanen til byen i 1882 og ny industri innledet en ny fase i byens utvikling.

Byen fikk en relativt betydelig rutefart på Telemark og dessuten en ganske aktiv rederivirksomhet frem til 1930-tallet.

 

Skien (1895)

Skien i 1895

 

Skien Havn DS Vold Wwi

Skien ca 1917 med dampskipet Vold