Harald Hanssen, Skien

Firma Brødrene Hanssen ble stiftet i 1880 av brukseierne Mahias Hanssen (-1901) og J A Hanssen og drev agenturvirksomhet, assuranse, megling, befraktning og kommisjonsforretning.

J A Hanssen trådte ut i 1897 og etter Mathias Hanssens død i april 1901 overtok hans sønn Harald Hanssen (1876-) ledelsen. Harald Hanssen hadde shippingpraksis fra utlandet og hadde i to år vært kontorsjef i firmaet.

Firmaets inntreden i rederivirksomhet synes å ha skjedd våren 1915 med kjøp av ds Baus i DS AS Baus, fulgt av Bess og Blus senere på året i sine respektive selskaper. I desember 1915 ble Bors innkjøpt i Harald Hanssens Rederi AS, stiftet 21 desember samme år, som ble et av hovedselskapene.

Harald Hanssen eide en tid Aakre på Borgestad og drev rederiet herfra. Etter det økonomiske sammenbrudd i 1921 ble flåten avhendet året etter, da også Aakre ble solgt.

 

ds BAUS

1278

1600

7.01 Nyland

2.15 ex Tolosa

4.16 krigsforlis

ds BESS

1006

1500

6.97 Nylands

5.15 ex Bayard

23 P Meyer, Oslo

ds BRAS

1851

 

4.89 W Gray

7.15 ex Felicia, Thurston

8.15 krigsforlis

ds BLUS

2235

3250

12.90 J Priestman

10.15 ex Fama, Stalheim

2.16 Engelhardt, Os

ds BORS

1230

 

11.90 Wood Skinner

11.15 ex Gyda

16 L Poulsen, Oslo

ds BRAS

1121

2000

2.05 Nylands

12.15 ex Asturias

2.18 forlist

ds BREI

2428

 

06 Kockums

2.16 ex Nord

22 Sverige

ds SIRI

314

450

15 Lödöse

3.17 ex Siri    od 5.19 BOLS

4.20 F Gundersen, Bgn

ds VIKHOLMEN

477

 

3.16 Armhemsche

5.17 ex Vikholmen, Prima II, Nieuw Ambt

9.17 krigsforlis

ds MEFJORD

720

1050

7.14 Akers

8.17 ex Mefjord, Vestfjord

5.18 krigsforlis

mss TACOMA

1608

 

7.17 Washington Sh*

9.17 ex Tacoma

20 kond > Australia

ds BLUS

690

1000

6.17 LSV

4.18 ex Oddborg

7.22 Bruun & vd Lippe, Tsb

ds BRAS

614

840

5.19 Kaldnes

3.18 kjøpt

5.22 VDS

ds BOIS

965

1210

8.19 Trosvik

4.18 kjøpt

12.21 BDS

ds BRIS

1343

2200

5.20 Kockums

 

21 Sverige