AS Transit, Skien

Selskapet ble startet 18.juli 1902 med Anders Johnsen (1849-1933) fra Solum som disponent. Han hadde tidligere drevet postruten Brevik-Kristiansand fra 1895 til 1903 da interessene ble solgt til Arendals Dampskibsselskab.

AS Transit tok opp godsrutefarten mellom Notodden/Skien/Porsgrunn og Oslo med en serie av mindre dampskip, trolig med basis i kontrakter med Norsk Hydro og Tinfos Jernverk. Den første ekspeditør var Ejnar Stensrud, som også var Anders Johnsens svigersønn. Etter Anders Johnsens død overtok sønnen, Andrew B Johnsen (1878-1963).

Våren 1951 overtok Nils Halvorsen, Kilebygda, som disponent i AS Transit, som på dette tidspunkt eide tre skip: Union IV, VI og VII. Transits rute ble da samordnet med Halvorsens egne båter (se under Porsgrunn).

 

ds UNION I

151

 

8.02 Porsgrund

 

16 Union Co, Skien

ds UNION II

150

 

04 Porsgrund

 

23 AS Alpha, Moss

ds UNION III

154

148

2.09 Porsgrund

 

40 Sørfart, Oslo

ds UNION IV

163

153

1.12 Porsgrund

 

11.56 forlist

ms UNION V

150

250

5.14 Kaldnes

10.15 ex Erik Ask

12.16 I Bjørnstad, Bgn

ms STORENG

150

250

5.14 Kaldnes

19 ex Storeng, Erik Ask

19 NAL, Oslo

ms UNION VI

143

184

18 Trosvik

 

7.66 R Wagle, Oslo

ds UNION VII

151

143

7.08 Porsgrund

8.28 ex Transport 3, Notodden

6.66 Finnby, Drm