Ejnar Stensrud, Porsgrunn

Grosserer Ejnar Tidemand Stensrud (1871-1954) var født i Melsomvik og bosatte seg i Skien hvor han i 1900 ses oppgitt som handelsfullmektig, dampskipsekspeditør og agent. Han etablerte eget firma 1.desember 1902 som ekspeditør for Arendals Dampskibsselskab og AS Transit; agenturer som trolig kom i stand gjennom hans svigerfar Anders Johnsen som bl a stod bak AS Transit.

Virksomheten ble senere utvidet til kullforretning, og Stensrud tok da tittel grosserer.  Senere overtok han også Trosvik Patentslip i Brevik.

Det første fartøy vi kjenner er slepebåten Kul bygget i 1908, fulgt av flere slepebåter og lektere. Høsten 1914 tok han spranget til vanlig rederidrift med kjøp av ds Transport 1 i AS Transport. I løpet av vinteren 1915, mens oppsvinget var helt i sin begynnelse, kjøpte han ytterligere tre skip i selskapene AS Export og AS Import. Ved salg til stadig stigende priser fikk Stensrud bygget opp en betydelig kapital som ble investert både i større skip og slepebåter. Noen skip ble eiet av enskipsselskaper som DS AS Aagot og AS Skibsfart for ds Pine Branch, som imidlertid forliste kort etter levering.

 

Etter 1915 holdt Stensrud seg borte fra videre spekulative kjøp, men investerte trolig i andre selskaper. I 1918 overtok han AS Asta fra Tvedestrand som nå ble registrert i Eidanger og kjøpte da Hitterøy og bestilte et dampskip på 1580 tdw i Holland, levert som Nystrand i 1920, men straks solgt til C B Nielsen i Skien.

 

Det ser ut for at Stensrud avhendet sine skip før etterkrigsboomen kollapset i 1920/21, men investerte i osloselskapet AS Primero, startet i juli 1917 av Helge Kildal med to 700-tonnere bestilt fra verft i Kalundborg og Marstal. I 1919 ser vi at selskapet er flyttet til Eidanger med Ejnar Stensrud som disponent. Det ene skipet ble levert som Primero, våren 1919, det andre kansellert.  Primero ble registrert i Oslo inntil salget i mars 1920, men er tatt med i Stensruds flåteliste.

På samme måte kom Stensrud til å engasjere seg i AS Leif Gundersen, Porsgrunn, som fikk levert ds Bergslien våren 1920 fra Hølens Verft i Larvik. Dette ble solgt i 1921 med et betydelig tap.

 

ds KUL

27

 

08 Porsgrunds MV

 

14 Oslo Havnevesen

ds KOKS

41

 

90 G Seebeck

10 ex Turbin, Lune

13 N Juell, Adl

ds KRAFT

55

 

7.13 Pusnæs

 

10.13 Russland

ms ERIK ASK

150

250

5.14 Kaldnes

 

10.15 Transit, Skien

ds TRANSPORT I

695

875

7.91 Nyland

10.14 ex Gard

8.15 Nordgreen & Larsen, Bgn

ds RAPPORT

56

 

12.14 Pusnæs

 

3.16 Porsgrunds Kul

ds GEORG

667

 

6.90 B&W

1.15 ex Georg, Lilly, Tydskland

3.15 Chr Christoffersen, Bvk

ds FORTO

1175

 

1.04 Fevigs

2.15 ex Forto, Fevig

2.15 L Erichsen, Bgn

ds EXPORT

829

1000

11.08 Nylands

3.15 ex Holland

5.15 J Kjøde, Bgn

ds ULLER

1860

 

8.97 J Priestman

9.15 ex Uller

12.15 Sv Hansen, Bgn

ms ERIK ASK

56

 

10.15 E J Smit

 

????

ds INO

702

805

6.65 Marshall

8.15 ex Ino, Artemis

4.16 krigsforlis

ds PINE BRANCH

1633

 

3.83 Bartram Haswell

8.15 ex Pine Branch

9.15 forlist, kond

ds SKARPSNO

1786

280

8.89 Wood Skinner

11.15 ex Skarpsno

2.16 O&U, Oslo

ds AAGOT

1385

2050

10.83 J Readhead

12.15 ex Aagot, Helen Otto

3.16 M Hannestad, Hdn

ds HITTERØY

2072

 

8.90 W Gray

8.19 ex Hitterøy, L O Steensland, Arcotes, Manchester

20 N M Thomas, Oslo

ms PRIMERO

444

750

4.19 Kalundborg

 

3.20 G B Bull, Oslo

ds BERGSLIEN

428

550

3.20 Hølens

 

5.21 Nordlandslinjen, Hrst

ds NYSTRAND

992

1600

3.20 Holland

 

20 C B Nielsen, Skien