Ivar W Isaksen, Skien

Ivar W Isaksen (1896-1948) var ansatt på kontoret hos Nils P Høyer før han i 1924 begynte skipsmeglerforretning i Skie

n. Denne omfattet befraktning, klarering og spesielt kjøp og salg av slepebåter og lektere.  Fra 1936 var han disponent for Skibs-AS Nord & Østersjøfart. Etter hans død i 1948 gikk firma og disponering over til M B Johansen.

 

ms PROSPECT

435

625

9.19 Feviks*

4.36 ex Prospect

4.36 kond >G Kjøde, Bgn

ms SANDE

578

900

4.22 Svelvik*

37 ex Sande

47 Hellas