Lars Jørgensen, Skien

Lars Jørgensen støter vi først på høsten 1917 i Tvedestrand da han i AS Bravo kjøpte jernbark Westfalen. Derfra flyttet han til Skien i 1918, hvor han startet Jørgensens Rederi AS med ms Teddy og Svenør og ds Forsvaret.

Virksomheten ble utvidet med kjøp av eldre dampskip som Fagersand i AS Fagersand og Jønshorn, foruten trefartøyer som Jørn og motorskonnert Elmir Roberts under amerikansk flagg.

Lars Jørgensen flyttet til Kristiansand, trolig sommeren 1919, overførte ms Jørn dit.  Hovedvirksomheten i Krtistiansand var imidlertid overtagelsen av  Johs Henschiens rederi  som ble konsolidert i Christianssand Shipping Co, se dette.

Året etter, 1921, finner vi han i Svelvik og fra 1923 i Drammen; se videre under disse byene.

 

ms SVENØR

329

 

4.15 Rosenberg

3.18 ex Svenør, Sneklokken

3.19 forlist

ds FAGERSAND

1021

 

7.06 A Vuijk

5.18 ex Fagersand

8.19 E B Aaby, Oslo

ms TEDDY

152

250

6.18 Karl Hansen, Brevik*

7.20 L Bull, Skien

ds FORSVARET

316

400

6.11 Niestern

6.18 ex Forsvaret, Leonhard Nilsen, Helgoland

8.19 T H Skogland, Hgs

ds JØNSHORN

384

 

3.73 Nylands

6.18 ex Jønshorn, Skjærgaard, Nyland

5.20 Hellas

ms JØRN

174

250

8.18 Saltrød*

19 reg Krs

9.19 kond

mss ELMIR ROBERTS*

784

1200

18 Orange Texas*

 

8.19 forlist brann