Jens Folkmann, Skien

Skipsfører Jens Petter Folkman (1875-1948) fra Skien var fører av dampskip i AS Borgestad da han i 1915 gikk i land og startet eget rederi, Jens Folkmanns Rederi AS 22 okt 1915.

Rederiet mistet to skip under verdenskrigen og i 20-årene sittende med to dampskip på 5100 tdw, hvorav nybygningen Vindeggen fra 1921.

Det kom i 1935 til avtale med Christian Østberg i Oslo om salg av rederens aksjer, og på generalforsamlingen i mars 1935 ble også Østberg valgt til disponent. Selskapet ble samtidig omdøpt Rederiet Vindeggen AS og besluttet overført til Oslo. Se videre under Østberg.

 

ds VINDEGGEN 2557 10.95 Tyne Iron SB 10.15 ex St John, W G Cruddas 9.16 senket
ds VINDEGGEN 3179 5100 12.16 Osaka IW 12.16 ex Genzan Maru 6.18 senket
ds BESSEGGEN 3159 5100 11.16 Osaka 1.17 ex Toyu Maru 10.27 forlist
ds VINDEGGEN 3123 5100 12.21 Armstrong W 3.35 Chr Østberg, Oslo