MMS 126 fots type

Her finner du informasjon om MMS-1001-klassen og om fartøyene som kom i skandinavisk eie.

MMS 1001-serie

MMS 1001-serie, fartøyer som kom i skandinavisk eie MMS 1001-series Motor Mine Sweepers, vessels in postwar Scandinavian service

Les mer…

MMS 1006

MMS 1006 ble innkjøpt til Norge som TRIPPESTA, men snart solgt til Island.

Les mer…

MMS 1018

MMS 1018 ble ombygd til lastebåt VABAK og fikk et langt liv i fiske og fangst

Les mer…

MMS 1010

MMS 1010 ble bygget om til fiske/fraktebåt TUSTNASTABB, men ble avrigget allerede i 1950.

Les mer…

MMS 1013

MMS 1013 ble bygget om til UDDU, senere SJØVIK II og ALPØY og endte som vrak på Kråkerøy.

Les mer…

MMS 1015

MMS 1015 ble til lastebåt HENNY, men ble totalt ombygget etter forlis i 1948.

Les mer…

MMS 1021

MMS 1021 ble kjøpt til Island og bygget om til ARNARNES, senere EINAR OLAFSSON

Les mer…

MMS 1032

MMS 1032 ble opphogd i Stavanger i 1951, men vi kjenner ikke til hvordan den kom til Norge.

Les mer…

MMS 1037

MMS 1037 ble bygget om til lastebåt TRAPPES, men forliste allerede i 1949.

Les mer…

MMS 1027

MMS 1027 ble kjøpt til Oslo og bygget om til lastebåt, BARØ, senere fiskefartøy SOLNES

Les mer…

MMS 1052

MMS 1052 ble bygget om til lastebåt ARCUS, men kom til å bli brukt mest til fiske.

Les mer…

MMS 1054

MMS 1054 ble innkjøpt til Danmark og bygget om til kjøleskip GREENLAND. Til Norge i 1962 og vesentlig brukt i fiske.

Les mer…

MMS 1050

MMS 1050 ble bygget om til betelskip ELIESER 5. Fra 1963 tjente den som losjiskip i Akerselva.

Les mer…

MMS 1051

MMS 1051 ble bygget om til lastebåt HUVIK i Sandefjord, men ble deretter fiskefartøy TIMANN pog kom i 1953 til Canada.

Les mer…

MMS 1053

MMS 1053 ble også ombygget til lastebåt THOR-BJØRN, men mye brukt til fiske.

Les mer…

MMS 1062

MMS 1062 gikk tapt ved brann under ombygging på Soon Båtbyggeri i 1947.

Les mer…