MMS 1086

MMS 1086 ble også ført hjem i 1945 og gitt navnet VEFSNA, senere bygget om til skjermbildebåt FRANKLIN ROOSEVELT

MMS 1086 A VefsnaFoto fra KNM

 

MMS 1086

10.1944

East Anglian Constructors Ltd, Oulton Broads

 

MMS 1086

M6 500 bhk Mirrlees, Bickerton & Day Ltd, Stockport

10.1944

Utlånt Royal Norwegian Navy som MMS 1086, under kommando til 1947

5.1945

Til Bergen 15. mai 1945

1946

Kjøpt av Norge

10.1946

Kng Norske Marine                                                                   KNM VEFSNA

1949

Stilt til rådighet for Statens Skjermbildefotografering

ombygd skjermbildefartøy ved Marinens Hovedverft, Horten,

FRANKLIN ROOSEVELT

presentert i Bergen 1 juni 1949

Formelt utlånt til Sosialdepartementet 18 januar 1951

9.1962

Tilbake til Marinen

Utrangert