MMS 1001-serie

MMS 1001-serie, fartøyer som kom i skandinavisk eie MMS 1001-series Motor Mine Sweepers, vessels in postwar Scandinavian service

Fra 1943 la Admiralitetet om bygging av Motor Mine-Sweepers fra 110 fot-typen til den større og mer sjødyktige 1001-serien. De samme hensyn til enkel konstruksjon var ivaretatt, og typene fikk samme maskinkapasitet, bevæpning og bemanning.

 

Spesifikasjoner: Skrog 126pp/140oa/26/10.5 ft

Deplasement 255 tonn

Maskin 500 bhk dieselmotor av div typer

Fart 10 knop

Bevæpning 2x20mm maskinkanoner

Bemanning 21 mann

 

Den første MMS 1001-serien ble lever i juli 1943, og året etter var byggingen kommet godt i gang ved britiske verft og verft i Canada.

Til sammen ble det bygd 90 enheter.

 

Den Kongelige Norske Marine fikk overta to slike fartøyer i 1944, stasjonert i Dundee.

De ble senere kjøpt og ført til Norge.

Etter krigen ble det kjøpt ytterligere 18 til Norge for ombygging til sivil bruk, foruten to til island og tre til Danmark.

 

MMS 1006 Trippesta
MMS 1010 Tustnastabb
MMS 1013 Uddu Sjøvik II, Alpøy
MMS 1015 MMS 1015 Henny, Ullafjell
MMS 1018 MMS 1018 Vabak
MMS 1021 Arnarnes Einar Olafsson
MMS 1027 MMS 1027 Barø, Solnes
MMS 1031 Straumey
MMS 1032 MMS 1032
MMS 1037 Trappes
MMS 1050 MMS 1050 Elieser V
MMS 1051 Huvik Timann
MMS 1052 MMS 1052
MMS 1053 MMS 1053 Thor-Bjørn
MMS 1054 Greenland Frost
MMS 1055 Havbraut
MMS 1056 Jane Lolk
MMS 1058 Jørgen Klaus
MMS 1062 Krohnholm
MMS 1064 Krohnøy Gisle
MMS 1069 MMS 1069 Sinus
MMS 1070 MMS 1070 Polarfisk
MMS 1080 Benn Elly, Lihaug
MMS 1085 MMS 1085 Orkla
MMS 1086 MMS 1086 Vefsna, Franklin Roosevelt
MMS 1088 Sveip