MMS 1032

MMS 1032 ble opphogd i Stavanger i 1951, men vi kjenner ikke til hvordan den kom til Norge.

MMS 1032

1943

 

 

MMS 1032

M

1944

French Navy                                                               D.342

1951

Opphugget av Stavanger Skibs Ophugnings Co