MMS 1052

MMS 1052 ble bygget om til lastebåt ARCUS, men kom til å bli brukt mest til fiske.

MMS 1052 Arcus

ARCUS utrustet for sildefiske i Haugesund. NSS-Opedalssamlingen

MMS 1052

8.1944

Clare Shipbuilding Co Ltd, Meteghan NS

 

MMS 1052

M8 500 bhk National Supply Co, Springfield Ohio

4.1947

Olaf Stuhaug, Oslo, midl nasjonalitetsbevis 30.4 1947 i London, MMS 1052

(LMEZ)

1.1948

Robert Urbyes Rederi, Oslo, for NOK 350.000                         ARCUS

6.1948

levert ombygd til fiske/fraktebåt

 

342g  425d  140.0oa/134.8/26.2/13.4 ft

 

M8 500 bhk National Supply

4.1951

Opplagt Sjursøya

1.1952

Hjalmar A H Wiik m fl, Bergen, reg B-4-B

11.1954

Maskinskade 27 nov 1954 på reise Nyköping-Stavanger med molasse, ankret ved

Frederikshavn, drev på land i uvær.  Reparert

1.1955

PR Arcus (Robert Urbyes Rederi), Bergen

1965

Trygve Økland, Torangsvåg/Bergen – avrigget ved Fitjar MV, Stord, endel utstyr brukt i ombygging av hvalbåt Panter (1950) til snurper Ordinat.

Senket i Selbjørnsfjorden.