MMS 1051

MMS 1051 ble bygget om til lastebåt HUVIK i Sandefjord, men ble deretter fiskefartøy TIMANN pog kom i 1953 til Canada.

 

MMS 1051 Huvik Lev

 

MMS 1051 Admiral Blake Huvik

Bilder fra Per Angell-Hansen: "Slippen" på Huvik, Sandefjord 2000

MMS 1051

7.1944

Clare Shipbuilding Co Ltd, Meteghan NS

 

MMS 1051

M8 500 bhk National Supply Co, Springfield Ohio

1944

Dan-layer                                                                               ADMIRAL BLAKE

1947

AS Huvik (Einar Johansen), Sandefjord                                HUVIK (LMIL)

11.1947

Hans Roald, Ålesund                                                              TIMANN M-219-A

1.1948

levert ombygd til fiske/fraktebåt

 

329g  420d  133.2/26.2/13.4 ft

 

M8 480 bhk National Supply

6.1953

J R Coonay, Vancouver BC, Canada                                      MINA C

1962

A J Prendergast (Songhees Fishing Co Ltd), Burnaby/Vancouver

1966

Cape Douglas Fishing Co Ltd, Burnaby BC

1967

Fort Ross Fishing & Packing Co Ltd, Vancouver BC

1968

Vagabond Charters Ltd, Vancouver BC

1969

John G Campbell, Vancouver BC

1978

Brian A Johnston, Vancouver BC – brukt som husbåt

Videre ukjent