MMS 1037

MMS 1037 ble bygget om til lastebåt TRAPPES, men forliste allerede i 1949.

MMS 1037

4.1943

Richards Ironworks Ltd, Lowestoft

 

MMS 1037

M8 500 bhk National Supply Co, Springfield Ohio

10.1947

Skips-AS Trappes (Oswald Aamodt), Oslo, midl nasjonalitetsbevis 9 okt 1947 i

London                                                                               TRAPPES (LMGC)

1948

ombygd fiske/fraktebåt

 

340g             133.4/27.2/13.7 ft

 

M8  500 bhk National Supply

2.1949

Forlatt synkende 27 februar 1949 i Nordsjøen, på reise fra Finnmark via Bergen til Aberdeen med fisk; uvær.