Pedersen & Mosvold, Farsund

(Nils) Martin Mosvold (1876-1956) var oppvokst på Lista og reiste 17 år gammel til USA der han arbeidet som snekker. Gift med Torborg Thomsen i 1899 og fikk fem barn. Kom hjem i 1910 og kjøpte sammen med danskfødte skipsfører Rasmus Pedersen stålbark Knygen i rederiet Pedersen & Mosvold, med fetteren Peder M Bjørnestad som fører.

Kjøpte enda et skip året etter og i 1912 ytterligere to, nå med broren, skipsfører Joachim Johannesen (1874-1923) som partner. Solgte alle fire stålseilere i 1915. Gikk deretter inn som partner med broren i rederiet J Johannesen (se dette). Martin Mosvold og familien flyttet i 1916 til Kristiansand.

 

s KNYGEN

1508

2200

99 Dubigeon

1.11 ex Sainte Anne

15 S O Stray, Krs

s WULFF

1580

2200

99 Dubigeon

2.11 ex Baumanoir

2.16 H Jacobsen, Sbg

s MOSVOLD

1981

 

98 Dubigeon

8.11 ex Grande Duchesse Olga

2.15 S O Stray, Krs

s TORREY

1745

 

10.93 Russell

6.13 ex Pass of Killiecrankie

9.15 H Borge, Tsb