Rederier i Farsund

Her finner du rederier og skips hjemmehørende i Farsund

Lundegaard & Stray, Farsund

Rederiet ble startet i 1910 av skipsførerne Torkel P Lundegaard (1855-1935) fra Lyngdal og Gunstein Stray (1867-1941) fra Kristiansand. Det første skipet ble overtatt i april 1910, organisert som enkeltskipsrederi, og de var heldig med tidspunktet.

Les mer…

Lundegaard & Sønner, Farsund

Da Lundegaard & Stray ble delt 1.januar 1929 fikk Torkel P Lundegaard (1855-1935) overta DS AS Carolvore med to skip. Sammen med sønnene, Arthur Lundegaard (1887-1973), skipsfører Trygve Lundegaard (1890-1956) og cand jur Marius Lundegaard (1899-1973) ble det bygget opp et stort rederi ut over 1930-tallet med vekt på stortrampskip.

Les mer…

Pedersen & Mosvold, Farsund

(Nils) Martin Mosvold (1876-1956) var oppvokst på Lista og reiste 17 år gammel til USA der han arbeidet som snekker. Gift med Torborg Thomsen i 1899 og fikk fem barn. Kom hjem i 1910 og kjøpte sammen med danskfødte skipsfører Rasmus Pedersen stålbark Knygen i rederiet Pedersen & Mosvold, med fetteren Peder M Bjørnestad som fører.

Les mer…

Jac Salvesen, Farsund

Skipsfører Jacob Salvesen (1879-1945) fra Lyngdal sluttet sjøen i 1914 og startet rederi med Skibs AS Salvesen, senere AS Hild 1923 og Skibs AS Skibsfart i 1929.

Les mer…

Jens Samuelsen, Sunde, Farsund

Rederiet ble opprettet i 1935 med etablering av Skibs-AS Novasli av skipsfører Jens Samuelsen (1868-1958) og sønnene Young (1908-) og Odd Samuelsen (1907-1960) ved oppløsningen av Samuelsens & Olsens Rederi.

Les mer…

Samuelsens Rederi, Farsund

Victor Samuelsen (1903-1985) var sønn av skipsreder Jens Samuelsen (1868-1958) og tok juridisk embetseksamen i 1925. Han gikk så inn i shipping og opprettet Skibs-AS Sunde i 1934 med kjøp av ds Løvland sammen med sine brødre Odd og Young Samuelsen.

Les mer…

Gunstein Stray & Sønn, Farsund

Skipsfører Gunstein Stary (1867-1941) hadde i 1910 vært med å starte redereiet Lundegaard & Stray i Fasrsund. Dette ble delt fra 1. januar 1929 da AS Vore med to skip ble overtatt av rederiet Gunstein Stray & Sønn, med sønnen or sakfører Andreas Stray (1904-1959) som partner.

Les mer…