Jens Samuelsen, Sunde, Farsund

Rederiet ble opprettet i 1935 med etablering av Skibs-AS Novasli av skipsfører Jens Samuelsen (1868-1958) og sønnene Young (1908-) og Odd Samuelsen (1907-1960) ved oppløsningen av Samuelsens & Olsens Rederi.

Skipet krigsforliste i 1945. Selskapet fortsatte som investor i skip og eide således 70 prosent i ms Norlindo (6037 tdw, bygget 1945) i perioden 1954-1959, disponert av Yngvar Hvistendahl i Tønsberg.  Ved Jens Samuelsens død i 1958 ble selskapet overdratt til sønnen Odd Samuelsen som bodde i Montreal. Det ble deretter solgt til skipsmegler Nils Hugo Sand, Oslo.

 

ds NOVASLI

3194

5400

6.20 R Thompson

8.35 ex Novasli, Maplewood, Ronalee

3.45 krigsforlist