Martin Mosvold, Farsund

Martin Mosvold (1876-1956) flyttet i 1916 fra Farsund til Kristiansand . Han ble her bl a involvert i selskapene Skibs AS Vestkysten, Skibs AS Østkysten (disponert av broren Joachim Johannesen) og AS To, overtatt fra Thv B Heistein & Sønner i 1919. Motorskonnerten Pauline seilte først under amerikansk flagg. Etter sammenbruddet i markedet i 1921 tok banken selskapene og overførte disponeringen til A I Langfeldt. Etter konkursen kom Mosvold til å livnære seg ved egghandel og som landhandler på Vennesla inntil han igjen fikk organisert kjøp av damptankeren Acasta i AS Mosvolds Rederi i 1927, fulgt av tre andre i selskapene AS Mosvolds Rederi II (Litiopa), III (Radix) og IV (Torborg), alle med 10 års T/C tilbake til Anglo-Saxon Petroleum.

I 1932 flyttet familien tilbake til Farsund  og de fire tankskipene ble omregistrert hit. Sønnen Torrey Mosvold (1910-1995) kom med i virksomheten rundt 1935, men slo seg ned i New York høsten 1937 og etablerte Neptune Shipping Inc som registrerte skip under Panama-flagg. Samme år hadde Mosvold sikret majoritet i Kristiansands Dampskibsselskab, se dette. I 1935 kom Mosvold også inn som eier av Mandal Stål, senere også av Norsk Wallboardfabrikk på Vennesla, tekstilfabrikker mm.  I 1937 skiftet AS Mosvolds Rederi III navn til AS Mosvold Shipping Co og fikk i 1939 innfusjonert også Mosvolds Rederi II og III. Dette skulle bli hovedselskapet de neste 10-12 år.

Martin Mosvolds svigersønner kom også med i rederiet: Kristian Haanes (1903-1977) giftet seg med Ruth Mosvold i 1929, han var lensmann på Lista frem til januar 1941 da han begynte i rederiet og flyttet til Kristiansand i 1946. Datteren Jennie ble gift med Andrew S Glastad som hadde begynt i rederiet i 1936, mens den yngste, Solveig, giftet seg med Magnus Udjus.

Under krigen ble virksomheten i USA drevet av Torrey Mosvold og Magnus Udjus. Aksjemajoriteten i Federal Motorship Corp Inc var overtatt i 1939 og med selskapet fulgte tre Lake-skip under amerikansk flagg. Både Neptune Shipping og Federal Motorship ble etter krigen brukt som aktive rederier under amerikansk og Panama-flagg.  Neptune ble solgt til Hans J Hvide i New York rundt 1948.

I 1946 flyttet Torrey og familien hjem til Norge, og han og Kristian Haanes bosatte seg samme år i Kristiansand. Haanes ble disponent for AS Farsund Shipping Co som nå ble omdøpt AS Mosnes Shipping Co (se dette). Andrew S Glastad ble disponent for Neptun Shipping Co i 1948 som fikk tankskipene Mostun og Mosborg. Mosvold Shipping Co var hovedselskapet med de andre tankskipene.

Mosvold-gruppen ble forøvrig utvidet med mer industri, handelsselskap i Etiopia, forsikringsselskapene Neptun og Norrøna, og dessuten med handelsselskapet Mosvold & Co i Oslo med Magnus Udjus som leder. I 1953 ble Torrey Mosvold kontyrollerende aksjonær i det nye Ceylon Shipping Lines Ltd, etablert på Sari Lanka og med avdelingskontor i London, med Birger Thorsen som direktør. Selskapet eide selv et skip og hadde flere på T/C. Andelen ble solgt i 1957.

Etter Martin Mosvolds død i 1956 ble gruppen delt mellom arvingene, med effekt fra 1961. Rederivirksomheten ble fordelt slik; se videre under disse selskaper:

 

Torrey Mosvold:            AS Mosvold Shipping Co, Kristiansand, med Kristiansands Dampskibsselskab

Andrew S Glastad:         AS Mosvolds Rederi, Farsund

Kristian Haanes:            AS Mosnes Shipping Co, Kristiansand

Magnus Udjus:               AS Moslo Shipping, Oslo

Gordon Mosvold:            AS Mosvold Maritime Co, Farsund

 

Martin Mosvolds flåte 1919-1961:

 

ds ASBJØRN

1384

 

9.18 Verschure & Co

6.19 ex Asbjørn

11.19 Jacobsen & Aarvold, Oslo

ds SANGSTAD

2418

 

8.11 R Thompson

7.19 ex Sangstad

21 A I Langfeldt, Krs

mss ODINE

1798

2650

10.17 McEachern Ship*

3.20 ex Pauline

20 A I Langfeldt, Krs

ds TORREY

4811

8600

11.20 McMillan

 

21 A I Langfeldt, Krs

dt ACASTA

5259

8000

6.18 J Laing

7.27 ex Acasta, War Matron

47 Italia

dt LITIOPA

5311

7510

4.17 Bartram & Sons

11.27 ex Litiopa, Dockleaf

10.43 senket

dt RADIX

6852

10040

10.19 Wm Doxford

1.30 ex Radix, Linerton

7.39 Tyskland

dt TORBORG

6042

8800

5.21 Bethlehem SB

3.30 ex Henry Deutsche de la Meurthe

4.48 Finland

ds MOSNA

1384

2200

12.23 Duijvendijk

9.33 ex Fiorella, Lauwerzee

1.37 J M Johannesen, Frs

mt MOSVOLD

9108

14750

2.35 B&W

 

7.37 S Herlofson, Moss

mt MOSLI

8291

12680

12.35 Eriksbergs

 

4.51 Italia

ms MOSTUN

2713

4306

4.38 Eriksberg

 

4.40 rekv tysk,

senket 10.44

ms MOSFRUIT

2714

4300

8.38 Eriksberg

 

6.42 krigsforlist

ms MOSDALE

3022

2650

10.39 B&W

 

2.54 UK

ms MOSHILL

2964

2750

5.40 Framnæs

 

12.57 Italia

st MOSNA

7236

10300

12.43 WC SB

9.46 Port Jerome, Mount Bruce Park

9.54 Italy

tt MOSBAY

10656

14800

5.45 Marinship Corp

1.48 ex Belridge Hills

3.52 Liberia

mt tbn

16440

24636

5.51 H&W

 

5.49 > S Bergesen, Stv

mt MOSTUN

9860

14410

12.28 Eriksberg

5.49 ex Dalfonn

3.50 Tyskland

tt MOSBORG

10983

16631

5.44 Sun SB

5.50 ex Karsten Wang

5.54 Liberia

mt MOSLI

11505

16730

2.53 Deutsche Werft

61 Mosvold Shipping

mt MOSBAY

12896

18200

12.53 Deutsche Werft

61 Mosvold Shipping

mt MOSBORG

12490

18560

9.52 Nederland

11.54 ex Thalatta

61 Mosvolds Rederi

mt MOSTANK

11488

16730

5.52 Deutsche Werft

55 ex Mostank

5.56 Liberia

mt MOSOIL

11348

16730

8.52 Deutsche Werft

55 ex Mosoil

1.56 Liberia

ms MOSTUN

8768

12652

3.56 Deutsche Werft

od 56 SUN MOSTUN,

od 56 SUNMOSS,

od 64 MOSLANE,

61 Mosvold Shipping

ms MOSTUN

8791

12702

5.58 Deutsche Werft

61 Mosnes Shipping

mt MOSOIL

12511

19516

1.57 Uraga

 

61 Mosvold Shipping

mt MOSTANK

12591

19682

6.57 Mitsui

 

61 Mosvold Shipping