Sjøfartsbyen Farsund

Farsund vokste frem som et møtested mellom øst og vest og innlandet og havet. Foretaksomme skippere fra Spind kom tidlig med i kystfarten mellom Østlandet og Vestlandet, og i 1795 fikk stedet status som ladested.

Farsund 4

 

Driftige handelsmenn utviklet byen på eksport av trelast og hummer, og Farsund ble etter hvert en betydelig sjøfartsby. Byens rederinæring maktet å legge om til damp og beholdt sin bredde til godt etter krigen. Fremdeles er Brøvig aktivt som rederi i byen.