Gunstein Stray & Sønn, Farsund

Skipsfører Gunstein Stary (1867-1941) hadde i 1910 vært med å starte redereiet Lundegaard & Stray i Fasrsund. Dette ble delt fra 1. januar 1929 da AS Vore med to skip ble overtatt av rederiet Gunstein Stray & Sønn, med sønnen or sakfører Andreas Stray (1904-1959) som partner.

Andreas Stray førte rederiet videre med kjøp av Liberty-skipet Edvard Grieg som ble registrert på ham personlig, men sluttet på et bb-certeparti til Øivind Lorentzen i Oslo. AS Vore fikk levert to små fryseskip for fisketransport i 1950/51, men disse ble solgt ved utløpet av certepartiperioden.

Ved Andreas Strays død i 1959 ble AS Vore overtatt av Mosvold-gruppen og omdannet til AS Mosvold Maritime Co.

 

ds ANNAVORE

3323

5500

6.21 Murdoch & Murray

1.29 ex Annavore

12.41 krigsforlist

ds BRAVORE

1458

2240

2.16 Kockums

1.29 ex Bravore, Bellbrook, Polberg, Bergvik

4.40 krigsforlist

ds DORAVORE

1127

1850

11.18 Akers

29 ex Doravore, Stemshest

11.32 T J Berge, Oslo

ds ELLAVORE

1302

2060

7.25 SS&D

1.29 ex Ellavore

6.40 krigsforlist

ms EINARSNES*

774

1100

7.27 Howaldtswerke

1.46 ex Flachsee, Kapitän Ruge

10.46 Hellas

ds EDVARD GRIEG

7241

10934

5.43 Bethlehem-Fairfield

9.46 ex Thomas F Bayard

2.50 Ø Lorentzen

ms BRAVORE

756

828

6.50 Drammen

1.54 Hagenæs, Ål

ms ANNAVORE

766

861

2.51 Drammen

1.54 Hagenæs, Ål

 

* D/S Einarsnes var et ex-tysk skip som ble disponert på vegne av Staten