117 ALKEN

ALKEN POLARTORSK

ALKEN

Fiskedamper ALKEN levert i 1901 til Melbu ble i 1938 bygd om for motor og kom etter krigen til å drives i fiske og fraktfart. Bilde fra tidlig 60-tall viser båten i frakt, og det er usikkert om den kom inn i fiske igjen etter omdøping til POLARTORSK. Usikker utgang, men slettet i 1997.

Les mer…