105 UNDØY

Tomrefjord Rundø Undøy

UNDØY

Christianssands Mek Verksted leverte i 1891 en liten rutebåt til Romsdalsfjordene som TOMREFJORD som etter noen år ble solgt til Statens Havnevesen som RUNDØ. Etter utrangering ble den i 1954bygd om tik fraktebåt for eier på Rossland på Radøy, nord for Bergen, hvor flere båter drev grabbing etter skjellsand. Navnet ble endret til UNDØY. Etter et langt liv havnet den i Gratangen i Sør-Troms på 2000-tallet, der den nå ligger som vrak.

Les mer…