104 SKJELLSUND

Trosvik Skjellsund Svanholm Midnor Viking Smolten Lydia

SKJELLSUND

En hollandsk slepebåt fra 1896 ble i 1917 kjøpt til Norge som TROSVIK. Den ble i 1953 bygd om til fraktebåt SKJELLSUND (offisielt SJELLSUND) for sandgrabbing. Den ble i 1991 bygd om til brønnbåt SVANHOLM, senere MIDNOR VIKING, SMOLTEN og LYDIA. Den er fortsatt i bruk.

Les mer…