101 FRISK

Frosco Frisk

FRISK

Den hollandske slepebåten FRISCO ble kjøpt til Norge i 1917 som FRISK. I 1961/62 ble den bygd om til fraktebåt i Ølensvåg, og senere modernisert med ny baug og hekk. Båten er av de siste småbåtene som har vært i jevnlig bruk og er fortsatt registrert.

Les mer…