111 MIRVA

Maria Tunøy Mirva

MIRVA

Det hollandske fartøyet MARIA fra 1910 ble i 1917 innkjøpt til Norge som TUNØY og brukt til fraktfart. Etter havari 1947 gjenoppstod den som MIRVAog kom deretter til Vestlandet, hvor den i 1977 ble utstyrt som flytende sagbruk.

Les mer…