107 HENDEL

Havnebaaden Hendel Progas 2 Finabunkers III Tom Ole Sagaholm

HENDEL

Fratebåten HENDEL oppstod i 1961 ved ombygging og forlenging av HAVNEBAADEN til Bergen Havnevesen, levert i 1909. Den ble relativt snart solgt for ombygging til gasstanker PROGAS 2 og deretter bunkersbåt FINABUNKERS III, TOM OLE og SAGAHOLM. Etter avrigging i 2006 er den fortsatt i bruk som bunkerslekter på Kråkerøy.

Les mer…