Samuelsens Rederi, Farsund

Victor Samuelsen (1903-1985) var sønn av skipsreder Jens Samuelsen (1868-1958) og tok juridisk embetseksamen i 1925. Han gikk så inn i shipping og opprettet Skibs-AS Sunde i 1934 med kjøp av ds Løvland sammen med sine brødre Odd og Young Samuelsen.

Young Samuelsen (1908-1990) var aktiv fører frem til 1945 da han gikk i land og ble medinnehaver i rederiet. Kontoret ble i 1948 flyttet fra Sunde til Farsund. Rederivirksomheten ble avviklet i 1968 da driften av Ventura ble overtatt av Ditlev-Simonsen. Skibs-ASSunde ble i 1988 solgt til Mosvold.

 

ds LØVLAND

2389

4000

5.07 Short Bros

2.34 ex Løvland

8.39 forlist

ds LØVSTAD

3246

5500

3.21 Clyde

9.38 ex Georgios Mantacas, Georgios

50 S L Paulsen, Bgn

ms LØVDAL

3805

6000

5.45 Froemming

3.47 ex Clarion

9.56 Peru

ss LØVLAND

1958

3642

4.48 Smith's

 

10.60 Nederland

ms BOWPLATE

5165

8000

10.44 Pennsylvania

3.54 ex Bowplate, Cape Boyer.  od 10.54 SUNBEAM

4.57 Torsø, Krs

mt LØVDAL

12764

19400

1.60 MHV

od 68 VENTURA

3.71 Ditlev-Simonsen, Oslo

ms LØVLAND

4156

6100

2.62 MHV

 

12.68 Hong Kong