De 12 fartøyene

Listen over fartøyer

BREIVA 1943

Vreiva bel levert fra Lindstøl i 1943 til Bodø og skulle få mange år i kystfarten.

Les mer…

NORFISK

Norfisk bel levert i 1942 som det første fra Ancas Treskibsbyggeri på Tromøya

Les mer…

NORFJELL

Norfjell ble først levert fra Lindstøl i 1946 og skulle bli det fartøyet i serien som lengst var i frajtfart

Les mer…

NORFART

Norfart fulgte fra Ancas høsten 1942 og skulle bli velkjent på kysten

Les mer…

RANDØY

Randøy ble fullført fra Ancas fredssommeren 1945 og skulle senere komme til Karmøy

Les mer…

PECO

Peco bel levert høsten 1946 fra Ancas og var utstyrt med kjøleanlegg

Les mer…