BREIVA 1943

Vreiva bel levert fra Lindstøl i 1943 til Bodø og skulle få mange år i kystfarten.

Breiva (1943)

Breiva. trilig etter gjenoppbygging i 1947-50. NSS-Opedalssamlingen

 

2 ms BREIVA LKYC
247 brt 350d, 120.3/23.3/11.6 ft
1d Ba26 OA33 MA  2ha 16gr BV
M4 300 bhk  2T enkv B&W
1943 Lindstøl Skips & Båtbyggeri, Søndeled/Risør -222
AS Nordland Havfiske (E Sannes), Bodø.
7.1946 Totalskadet av brann 18 juli 1946 mens den var slippsatt på Burøya, Bodø.
Ført til Risør Slip & Båtbyggeri, Risør for reparasjon
2.1950 levert i reparert stand, utleid til Saturn Co
1.1953 J M Johansen AS & Arnold Skogsholm, Stamsund/Svolvær, på T/C til VDS
1.1960 J M Johansen AS enereder
2.1962 Forlatt 11 feb 1962 etter eksplosiv brann som startet i maskinrommet, ved Varholmen lykt i Søgne, på reise Kristiansand-Florø-Nord-Norge med byggevarer. Det brennende skipet ble tatt på slep mot Grønningen fyr, hvor det brente ned til vannlinjen.