De 12 fartøyene

Listen over fartøyer

HERØY

Herøy var eneste av typen fra Høllen Skibsverft, levert våren 1945. Den skulle få et kort liv.

Les mer…

SENIOR 1

Senior 1 var bygd etter helt andre tegninger og var i prisnippet et stort snurpefartøy men også bruktfart i fraktfart. Den skulle få et langt liv under navn son Krokvaag og Kronholm

Les mer…