FREIKOLL

Freikoll bel levert 1941 fra Lindstøl til Kristiansund.

Freikoll Maleri

Maleri av Freikoll som ny. Foto via NSS-Nordmøre

1 ms FREIKOLL
236 brt 119.7/23.3/10.5 ft
1d Ba 20 OA32 MA 2ho
M5 300 bhk B&W
1941 Arne Lindstøl, Risør
AS Nordhavet (Jan L Backer), Kristiansund
10.1944 Angrepet av to norske MTB’er natten til 8 oktober 1944 nord for Florø. MTB 722 fyrte av to torpedoer mot Freikoll som bommet. Marinefartøyet angrep da med kanonild og satte Freikoll i brann. Den drev senere i land ved Sørebøneset. Det 9 ombord ble tatt opp av MTB 722, men fire av dem ble satt over i Vikar I som i mellomtiden var tatt av MTVB 712 (og frigitt).

Freikoll Backers Rederi

Freikoll var det første fartøyet av denne typen. Vi ser det er et for sin tid moderne kustfartøy, men skulle ikke overleve krigsårene.