NORFJELL

Norfjell ble først levert fra Lindstøl i 1946 og skulle bli det fartøyet i serien som lengst var i frajtfart

Thausjø (1946) Bro

 

Nordal i fart som Thausjø. NSS-Opedalssamlingen

 

4 ms NORFJELL LLNO
247g 375d,  126.8/23.2/11.5 ft
1d Ba26 MA 2ho
M4 350 bhk  2T enkv Union semidiesel
1946 Lindstøl Skips & Båtbyggeri AS, Søndeled/Risør -229
Skips-AS Nortrafikk (Oddleiv Korsnes), Trondheim
Utrustet for Islandsfiske sommeren 1946, men senere vesentlig som lastebåt
5.1948 Det Nordlandske Dampskibsselskap, Bodø for NOK 430.000
1954 od Nordal
1.1957 AS Fisk (Johs Thaule); Haugesund for NOK 300.000
2.1958 od Thausjø
5.1958 Trygve Mørch m fl, Haugesund for NOK 210.000
12.1958 Tilbake til Johs Thaule, Haugesund
1962 Hans Sørgaard m fl, Namsos, for NOK 150.000, od Storskjær
3.1979 Harry Lund, Ler/Trondheim.
5.1982 Kondemnert som det siste store trefartøyet bygget under krigen.

Thausjø (1946) Norfjell