Oswald L Mørch, Sarpsborg

Skipsmegler og dampskipsekspeditør Oswald L Mørch (født 1879) står som disponent for skonnerten Gunn og var senere medeier i Skibs-AS Hardy sammen med Ottar Holter.

s GUNN

981

1500

5.19 Cholberg SY*

4.22 ex Gunn

3.25 Åland